Visie

Thema visie_kl.jpg

Maak je visie werkelijkheid

Bij het starten van een wooninitiatief hebben jullie een visie. Misschien willen jullie de kwaliteit van zorg van jullie kind optimaal inrichten? Of willen jullie je kind zelfstandig en beschermd laten wonen met de juiste ondersteuning.

Als partner begeleiden wij ouders bij het realiseren van hun initiatief. Van visie naar werkelijkheid. 

Visie van Fittin

  • Elk initiatief is uniek
  • Gezamenlijke regie
  • De visie vormgeven met bewoners, ouders en begeleiding

Een eigen thuis waar jullie kind gelukkig is

Het begint met een idee: een eigen woning voor je kind met een beperking. Jullie visie staat als een huis. Hoe ga je vanuit een visie over tot handelen?

Vertaal jullie droom naar een document. Een plan. Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met wonen en de zorg? En hoe ziet de zinvolle daginvulling en vrije tijd eruit? Samenwerken aan een particulier initiatief is een uitdagend groepsproces. Iedere ouder heeft eigen belangen, opvattingen en verwachtingen. Om van jullie visie werkelijkheid te maken is het belangrijk om op een goede manier samen te werken. Als jullie dat willen kan Fittin hierbij helpen.

Waarom de visie vormgeven met Fittin?

Gezamenlijk nemen we de regie, maar de visie van jullie initiatief staat centraal. We geven tips hoe jullie het initiatief verder kunnen ontwikkelen. En we zijn eerlijk als dingen anders of beter kunnen.

Elk initiatief is uniek, daar gaan we vanuit. Daarom werken we nauw met jullie samen om vorm en inhoud te geven aan jullie visie. Jullie visie is ons uitgangspunt. We hebben als adviseur ruime ervaring bij meer dan dertig bestaande initiatieven: van start tot aan realisatie. Die kennis en expertise delen we graag met jullie. Betrek ons als kritische adviseur bij inhoudelijke discussies over belangrijke thema’s. En breng jullie visie succesvol in de praktijk.


“Het is fijn dat Fittin ons niet naar de mond praatte bij de ontwikkeling van ons ouderinitiatief. Fittin hield ons een kritische spiegel voor. Hierdoor zijn we tot andere besluiten gekomen die beter passen bij ons initiatief.” 

Wat kun je zelf regelen?

  • Bespreek de onderdelen uit jullie visie met externe partijen voor een goede samenwerking.
  • Geef samen met ouders, bewoners en toekomstige begeleiders vorm aan de inhoud en de visie. Bijvoorbeeld met een training of workshop. Vraag Fittin om meer informatie.
  • Betrek Fittin bij de discussie over belangrijke thema’s, zoals wonen, zorg, zinvolle daginvulling en vrije tijd.
  • Organiseer thema- en discussieavonden over de missie, visie en kernwaarden.
  • Fittin is expert op thema’s als ‘Mijn thuis van de toekomst’ en ‘Groepsdynamiek.’ Vraag bij ons meer informatie op.

Tip!