Vacatures Fittin

Team opzetten met Fittin

Bij het opzetten van een particulier wooninitiatief bepalen jullie wie er voor jullie kind gaat zorgen. Waar let je op bij het samenstellen van het team? Een goede klik tussen de medewerker en jullie kind is belangrijk.

Fittin kan je ondersteunen bij de werving en selectie van het juiste team. 

Fittin voor personeel

 • Bepaal zelf wie er bij je komt werken
 • Op creatieve wijze worden bewoners betrokken bij de werving
 • Een team dat qua profiel en samenstelling volledig aansluit bij de zorgvraag
Neem contact op

Zorg met respect, liefde en aandacht

Als bestuur van het initiatief beslissen jullie hoe het team eruit ziet en waar het personeel aan moet voldoen. Je kunt dus zelf richting geven aan de kwaliteit van de zorg en de eisen die je stelt aan het team.
Samenwerken met een erkend zorgaanbieder, zoals Fittin, betekent ook dat je kunt kiezen uit zorgverleners van diezelfde partij. Wij helpen jullie met het opstellen van een medewerkersprofiel. Een goed team kies je samen, daarom betrekken we ouders en bewoners bij de werving en selectie. Samen gaan we voor een team waarin iedereen vertrouwen heeft.

Waarom personeel regelen met Fittin?

We vinden het belangrijk dat iedere bewoner zich thuis voelt en zijn of haar verhaal kan doen. Daarom richten onze begeleiders zich op iedere bewoner als individu. Ze kijken welke zorg de bewoners nodig hebben, bieden voldoende structuur en hebben een signalerende rol. Begeleiden met liefde, respect en aandacht, daar zetten we op in.
Bij het bieden van goede zorg letten we extra op:

 • Voldoende stimulering van bewoners in hun ontwikkeling
 • Persoonlijke verzorging, kleding en hygiëne
 • Het gezamenlijk uitvoeren van het huishouden
 • Dat we handelen naar jullie visie

“Ik was verrast tijdens de sollicitatieprocedure. Mijn zoon had een duidelijke eigen mening welke medewerkers het beste waren. Het kwam recht uit zijn hart.” 

Wat kun je zelf regelen?

 • Betrek alle bewoners en ouders bij de werving en selectie. Vraag Fittin om tools en advies.
 • Organiseer scholing en deskundigheidsbevordering op maat van jullie initiatief. Fittin kan hierbij helpen.
 • Kijk bij het selecteren van medewerkers naar opleiding, competentieprofiel en arbeidsvoorwaarden. En ook als ze in dienst zijn, regel de arbeidsvoorwaarden en de verzuimbegeleiding goed. Vraag advies en ondersteuning aan de afdeling HR van Fittin.
  Bel (088-7702496) of mail info@fittin.info ons.