Kwaliteit en veiligheid binnen Fittin

Thema kwaliteit en veiligheid_kl.jpg

Het gevoel van veiligheid en kwaliteit

In de nieuwe woning vertrouw je de zorg voor je kind toe aan iemand anders. Je wilt er ook dan zeker van zijn dat jullie kind in goede handen is. Een veilige woonomgeving en zorg van goede kwaliteit zijn daarbij onmisbaar. Maar hoe borg je de kwaliteit en veiligheid? En waar moet je, als bestuur van het ouderinitiatief, allemaal aan denken?

Fittin kent de wettelijke regels en denkt graag met jullie mee.

Wet zorg en dwang
Je kan hier als wooninitiatief mee te maken krijgen. Wil jij weten wat deze wet betekent? Download de brochure Wet zorg en dwang

 

Kwaliteit en veiligheid

  • Zorg die aansluit bij de behoefte van jullie kinderen
  • Veilige woonomgeving
Neem contact op

Veiligheid van jullie kind staat bovenaan

Niet alleen de zorgaanbieder, maar ook het bestuur van een ouderinitiatief is wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dat betekent dat er voldoende toezicht moet zijn, de zorg moet voldoen aan het landelijke kwaliteitskader en er moet een onafhankelijke geschillencommissie zijn.
Fittin is een erkende zorgaanbieder. Wij voldoen aan alle wettelijke regelgeving en kennen de weg in zorgland. Door met ons samen te werken zijn wij mede verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de kwaliteit en veiligheid van jullie kind. Bovendien kunnen jullie gebruik maken van onze expertise, protocollen en procedures. Zo staan jullie er niet alleen voor.

Waarom samenwerken met Fittin?

Wij bieden goede zorg die aansluit bij de behoeften van jullie bewoners én die voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Zo zijn we HKZ-gecertificeerd, een kwaliteitsbeoordeling in de gehandicaptenzorg.
We hebben inhoudelijke expertise op het gebied van zorg. We schakelen bijvoorbeeld verschillende specialismen in, zoals een orthopedagoog. En we werken volgens het medicatiebeleid, Arbo- en BHV-beleid.
Bovendien hebben we onze klachtenregeling voor cliënten en hun netwerk gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Cliënten en hun netwerk kunnen bij ons ook terecht bij een vertrouwenspersoon.

“Ik was enorm opgelucht toen we bij seksueel grensoverschrijdend gedrag konden terugvallen op Fittin. Je hoopt dat zo’n situatie nooit voorkomt, maar toen een van de bewoners dit gedrag vertoonde, pakte de functionaris van Fittin de kwestie goed op. Ze bracht binnen korte tijd de rust terug in huis, zodat iedereen zich weer veilig voelde.”

Wat kun je zelf regelen?

  • Leg de kwaliteit en veiligheid vast in een convenant die voldoet aan de norm van Wkkgz, het landelijk kwaliteitskader en de inspectie. Vraag ons om advies. We kunnen ook scholingen of thema-avonden organiseren over belangrijke thema’s.
  • Denk na over protocollen en procedures rondom de melding van incidenten, medicatie, seksualiteit, suïcide en vrijheidsbeperkende maatregelen. Hoe gaan jullie daarmee om? Wij hebben deze protocollen klaarliggen voor jullie.
  • Voer eens per jaar een cliëntervaringsonderzoek uit. Jullie kunnen aansluiten bij het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes via Fittin.
  • Zet een klachtenregeling op, inclusief een klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon, en sluit aan bij een regionale en landelijke geschillencommissie. 

Handige informatie