“Ik ben trots op mijn eigen huisje, omdat ik hier heel veel zelf kan."

GettyImages-485208041_super_kl.jpg

Maak je wooninitiatief compleet

Je start het wooninitiatief meestal voor jullie eigen kind. Al snel komen daar kinderen en verwanten van andere initiatiefnemers bij, maar de groep is vaak nog niet compleet. Waar vind je de laatste bewoners en hoe zorg je ervoor dat alle bewoners zich thuis voelen?

Fittin heeft een groot netwerk en ondersteunt je bij de matching van nieuwe bewoners.

Fittin voor Bewoners

  • Ondersteuning bij werving, screening en matching van bewoners
  • Expertise bij zorg en begeleiding
  • Aansluiten bij behoeften, talent en ontwikkeling van bewoners
Contact

Een veilig thuis voor alle bewoners

Als jullie kind begeleid zelfstandig gaat wonen, dan wil je dat hij of zij zich veilig en thuis voelt. De samenstelling van de groep en de sfeer bepalen voor een groot deel hoe bewoners zich voelen. Kunnen de bewoners goed met elkaar opschieten? Respecteert iedereen elkaar? Een veilig thuis maakt het verschil.
Fittin kan, als erkende zorgaanbieder, daarbij helpen. Fittin ondersteunt ouders bij het samenstellen van een goede bewonersgroep en begeleidt de bewoners bij de voorbereiding op hun nieuwe woning. Ook blijven we na de verhuizing met alle bewoners continu in gesprek.

Waarom samenwerken met Fittin? 

Een bewonersgroep bestaat gemiddeld uit 12 bewoners. Fittin kijkt naar de huidige groep en maakt met jullie een profielschets. We ondersteunen jullie bij de zoektocht en kijken eventueel in ons eigen netwerk. 
Als de groep compleet is, bereiden we alle bewoners voor op hun nieuwe woning. We praten met hen over het samenwonen en over hun eigen rol in huis. In een persoonlijk cliëntplan spreken we af hoe we inspelen op de behoeften en talenten van bewoners. We leggen vast wat zij zelfstandig kunnen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. En we kijken naar hun ambities en hoe zij deze kunnen realiseren. 
We investeren in persoonlijke groei, we leren cliënten om samen te leven en geven tips hoe zij kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Wat kun je zelf regelen?

  • Organiseer medezeggenschap, laat alle bewoners aan het woord.
  • Maak een profielschets van toekomstige bewoners van het initiatief. Vraag een adviseur van Fittin om advies.
  • Betrek een gedragsdeskundige bij de werving en screening van potentiële bewoners, voordat ze definitief in de woning komen wonen. Wij werken samen met gedragsdeskundigen.
  • Zet extra expertise in bij de zorg en begeleiding van bewoners, denk aan (para)medici, een gedragsdeskundige en een aandachtsfunctionaris seksualiteit. Vraag Fittin om advies.

Wil jij dat wij meedenken?

Ingrid en Francien staan voor je klaar