AdobeStock_207923852_b.jpg

Bewoners gezocht voor 'Ons Plan'

In de wijk De Amstel in Waalwijk creëert Ons Plan een thuis voor jongvolwassenen die waar nodig 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg/begeleiding krijgen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Een thuis waar ze zich veilig voelen en waar mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkelingen en zelfontplooiing. Een plek van gedeelde
smart en gedeelde vreugde, een eigen plek én met zorg/begeleiding op maat. Ken of ben jij iemand die zo'n plek zoekt? Lees dan hieronder het hele bewonersprofiel. 

Word jij onze nieuwe bewoner?

Hebben jij en je ouders/verzorgers belangstelling en heb je het idee dat je bij ons past? 

Neem contact op met dit ouderinitiatief

Bewoners profiel

 • De bewoner heeft een leeftijd die past bij de groep. Op dit moment is dat “jong” volwassen
  maar hier kan van worden afgeweken.
 • De bewoner heeft een (licht) verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met
  lichamelijke beperkingen.
 • De bewoner heeft een vergelijkbare zorgbehoefte. Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ
  indicatie VG03.
 • De bewoner past in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om iedereen de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het gevoel van veiligheid.
 • De bewoner heeft een (volwaardige) dagbesteding.
 • De bewoner heeft geen drugs- of alcoholprobleem.
 • De bewoner heeft geen ernstige gedragsstoornissen.
 • De bewoner kan op zijn of haar niveau redelijk zelfstandig functioneren.
 • De bewoner staat onder bewindvoering of curatele.
 • De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner.
 • Kosten voor de gemeenschappelijke ruimte, zie punt 4 in de zorgvisie (woontoelage in PGB).
 • De bewoner betaalt de huur van zijn/haar appartement en kosten van levensonderhoud
  vanuit zijn/haar Wajong uitkering.
 • De bewoner en ouders/vertegenwoordigers gaan akkoord met de opgestelde zorg- en
  dienstverleningsovereenkomst.

Neem gerust eens een kijkje op onze website: www.onsplanwaalwijk.nl