AdobeStock_207923852_b.jpg

Bewoners gezocht voor Covida

Stichting Covída, Oosterhout (NB) zoekt bewoners voor haar woning in oprichting

Stichting Covída, sámen leven

Wij zijn bezig een woonplek te realiseren waar mensen met een verstandelijke beperking met elkaar samen leven middenin de maatschappij. Een plek waar echt geleefd wordt!

Covída biedt een beschermde woonomgeving met zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit in een woning waar 2x8 mensen samenwonen. In de begeleiding zijn betrokkenheid (“vanuit het hart”), samen optrekken en kwaliteit belangrijk voor ons. 

Covída is opgericht door de ouders van Luc, een jongen van 20 jaar met een verstandelijke beperking.

Bewonersprofiel Stichting Covída

Covída biedt wonen aan 2 x 8 bewoners waar de nadruk ligt op groepsgericht wonen. 

Word jij onze nieuwe bewoner?

 • Jij wilt wonen in Oosterhout
 • Jij bent tussen de 18 - 40 jaar
 • Jij hebt gehoefte aan een groepsgerichte benadering
 • Jij hebt een Wlz indicatie met PGB
 • Jij hebt minimaal 4 dagen per week dagbesteding of werk
 • Jij hebt voldoende inkomen zoals bijv. Wajong om huur en kosten levensonderhoud te betalen
 • Jij hebt een wettelijk vertegenwoordiger die zich kan vinden in de missie en visie van Covida
 • Jij hebt een actief betrokken netwerk
Contact

Bewoners profiel

Bewoners van Covída: 

 • hebben behoefte aan een groepsgerichte benadering;
 • hebben een verstandelijke beperking;
 • zijn in de leeftijd van 18 tot ruim 40 jaar;
 • hebben een WLZ indicatie voor zorgprofiel 3,4,5 of 6; 
 • hebben PGB of zijn bereid om de zorg in natura indicatie om te zetten naar een PGB;
 • hebben minimaal 4 dagen per week een dagbesteding of werk;
 • hebben voldoende inkomen zoals bv een Wajong om huur, service kosten en kosten levensonderhoud te kunnen betalen;
 • hebben een wettelijk vertegenwoordiger, die de missie en visie van Covída 
 • hebben een actief betrokken netwerk. Bv voor het verrichten van hand-en spandiensten, deelname aan  werkgroepen, uitvoeren van sponsoractiviteiten.

Wij streven naar een goede match tussen de bewoners. Er wordt gezocht naar overeenkomsten op een aantal domeinen. Ook wordt gekeken of Covída een passend antwoord heeft op  de ondersteuningsvraag van de bewoner. 

Er worden afspraken gemaakt over passende ondersteuning voor iedere bewoner. Wanneer een bewoner zeer specifieke vragen heeft die voortkomen uit ernstige problematiek op fysiek gebied, gedragsproblematiek, zoals bv. middelenverslaving, dan kan Covída hierop geen passend antwoord geven.  Covída biedt geen behandeling.

We komen graag met je in contact Bellen kan met 06-10704710 (Ingrid Benoist) of stuur een e-mailbericht naar: info@stichtingcovida.nl En wie weet worden deze sleutels wel van jou. Wil je meer informatie? Bekijk de dan eens de website van stichting Covida:  www.stichtingcovida.nl.